شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

و سلاحه البکاء

جز در صفای اشک دلم وا نمیشود

باران به دامن است...

  • بهشت ناظمی