شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

یعنی میشود یک روز ماهی سیاه کوچکی چون من هم در آغوش مهربانت بماند که بماند که بماند؟  • بهشت ناظمی