شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

 هَلْ بِالْوَادِی مِنْ أَنِیسٍ

و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت...

  • بهشت ناظمی