شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

این روزهای گرم شبیه آدم برفی ای شده ام که هویج دارد از روی صورتش می افتد...

دلتنگم

ملاک و قدری ندارم برای ابراز کردنش...

  • بهشت ناظمی