شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

"انت جمیله کوطن محرر و انا متعب کوطن محتل"


خرابم مثل خرمشهر

ولی تو خرم آبادی...

  • بهشت ناظمی