شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

بعضی از اقلام سوخته اش گران بهاتر است

قدر دل ما را بدان شازده...

امروز روز شماست بانو

ما را به آبروی شما حواله داده اند

خودتان که بهتر خبر دارید...

و سلاحه البکاء

جز در صفای اشک دلم وا نمیشود

باران به دامن است...